အေၾကာင္းအရာ: 

သမီးက တကယ့္ artist ပီသတဲ့သူတစ္ေယာက္ပဲဆိုေတာ့ သမီးရင္ထဲမွာျဖစ္ေနတာက သမီးမ်က္နွာမွာ ထြက္ကိုထြက္လိမ့္မယ္ အဲ့ေတာ့ဘာမွစိတ္မပူနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည့္မႈထားျပီး ေတာ့ လုပ္သြားပါဆိုျပီးေျပာေတာ့ တကယ္လည္းလုပ္ျပီး editing ကိုျပန္ၾကည့္ေတာ့ တကယ့္ကိုသနားစရာေကာင္းတဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနျပန္ေရာ