အေၾကာင္းအရာ: 

အာဇာနည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕ႏွင့္ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္ျပတိုက္ကို ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ၀င္ေၾကးအခမဲ့ျပသသြားမည္