အေၾကာင္းအရာ: 

Facebook မွတဆင့္ ပရိသတ္မ်ားက ဓာတ္ပံုမ်ားေပးပို႔ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ဆရာမခိုင္ေဆြဇင္သြယ္မွ မ်က္ႏွာအသြင္အျပင္ ၾကည့္ျပီးေတာ့ စိတ္ေနသေဘာထားကို ေျပာၾကားေပး