အေၾကာင္းအရာ: 

- အိမ္မွာေနရင္းနဲ ့ကိုယ့္အေနနဲ ့အလြယ္နည္းေလးေတြ မုန္ ့လုပ္စားတဲ့နည္းလမ္းေလးေတြနဲ ့ပတ္သက္ျပီးေျပာျပထားတဲ့ အေၾကာင္း