အေၾကာင္းအရာ: 

ကေလးငယ္ေလးေတြအတြက္ ေမေမေတြက ပိုျပီးေတာ့စားခ်င္ေသာက္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြျဖစ္လာေစဖို ့အတြက္ စားစရာေလးေတြကို ကာတြန္းရုပ္ေလးေတြနဲ ့အလွဆင္တဲ့သတင္း