အေၾကာင္းအရာ: 

-ဒီေန ့ေတြ ့ျမင္ရမွာေတာ့ အဆိုေတာ္ အာဇာနည္ တို ့မိသားစုနဲ ့ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းမႈေလးပဲျဖစ္ပါတယ္....