အေၾကာင္းအရာ: 

ရည္းစားေဟာင္းကိုဘယ္လိုေမ့ရမလဲဆိုတာကိုစာေရးဆရာမၾကီးေရႊကူေမနွင္းကေျပာျပျခင္း