အေၾကာင္းအရာ: 

တနလာၤေန႔ ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ အစီအစဥ္မွ သတင္းေလးေတြအေၾကာင္း