အေၾကာင္းအရာ: 

2016 Rio အိုလံပစ္ပြဲမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ေသာ အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း ၁၀ ပုဒ္ထဲမွာ ျမန္မာနိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းက ဒုတိယေနရာကေနရရွိသြားေသာ သတင္းေလး