အေၾကာင္းအရာ: 

Facebook Page မွပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေမးျမန္းမႈေလးကို ေဗဒင္ပညာရွင္ ဆရာမ ေဒၚခိုင္ေဆြဇင္သြယ္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမႈ