အေၾကာင္းအရာ: 

Facebook Page မွပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေမးျမန္းမႈေလးကို သားဖြားမီးယပ္ အထူးကုဆရာဝန္ႃကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာျမသီတာမွွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမႈ