အေၾကာင္းအရာ: 

Make-up Artistမဒီးဒီးမွ Facebook Page မွပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေမးျမန္းမႈေလးကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမႈ