အေၾကာင္းအရာ: 

စာေရးဆရာမ မိုးပန္းမြန္(ရာမည) ကခ်စ္သူေရြးခ်ယ္ရာမွာ ကိုယ့္ထက္ အသက္ႀကီးသူနဲ႔ အသက္ငယ္သူ ဘယ္သူ႔ကို ေရြးခ်ယ္သင့္မလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးသြားမႈ