အေၾကာင္းအရာ: 

Sunsilk ရဲ႕ Brand Manager Kunthalee Vera Rogers ကေန Sunsilk ေခါင္းေလ်ာ္ရည္ရဲ႕ ထုပ္ပိုးမႈပံုစံ အသစ္ေလးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပထားျခင္း