အေၾကာင္းအရာ: 

အကယ္ဒမီ ေဆြဇင္ထုိက္အားျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ အႏုပညာႏွင့္ စာေပဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ သူရဲေကာင္းဘြဲ႕ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနား