အေၾကာင္းအရာ: 

New Range Rover Velar Media Launching Ceremony