အေၾကာင္းအရာ: 

ဆရာဦးေမာင္ေမာင္တီ(သခၤၤ်ာ) သခၤၤ်ာစာသင္သက္(၄၄)ႏွစ္ေျမာက္ႏွင့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ သခ်ာၤဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား ဒႆမအၾကိမ္ (၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပြဲ