အေၾကာင္းအရာ: 

-ဆဌမအၾကိမ္ေလးျမိဳင္ဓမၼပူဇာ စာေပဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲႏွင့္ ေထရ၀ါရ ဓမၼစာမူဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ

-လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဂုဏ္ျပဳအျငိမ့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲႏွင့္ ရခိုင္ပညာေရးအလွဴေငြေပးအပ္ပြဲ