အေၾကာင္းအရာ: 

"Missed Call အေခြထြက္တုန္းက ပရိသတ္ေတြ ၾကိဳက္သြားရတဲ႔ အေၾကာင္းရင္းက အစ္မက အဲ႔ေခြကို၀ယ္တဲ႔သူတိုင္းကို ေလးပုဒ္လက္ေဆာင္ေပးလိုက္တာေလ..အဲဒါကို ပရိသတ္ေတြ ပိုၾကိဳက္သြားတာေနမယ္..ငါ႔အေၾကာင္းနဲ႔ ငါ႔ကံ သီခ်င္းေလးရယ္ ေနာက္ ၾကယ္ေၾကြလမ္းခြဲရယ္ Missed Call ရယ္ စိတ္ကူးရယ္ ေလးပုဒ္ပါ" (Part -1)