အေၾကာင္းအရာ: 

"အကုန္လံုးက သမီးစာေတာ္တယ္ဆိုတာ သိၾကတယ္..ဟဲ႔ စုပံုခ်စ္ ဒီေန႔ နင္တို႔ေက်ာင္းဖြင္႔ပြဲမဟုတ္လား နင္မပါဘူးလား..ျပီးေတာ႔ရန္ကုန္က အသိေတြကလည္း သမီးစာေတာ္ေနတယ္ သမီးလည္းပါမယ္ထင္တာေပါ႔..သမီးကိုတီဗီြမွာ ၾကည္႔လိုက္ေသးတယ္ အဲလိုေတြေျပာလာေတာ႔ ကိုယ္႔ဘက္က ပိုခံစားရတာေပါ႔" ( Seg - 3 )