အေၾကာင္းအရာ: 

အရင္အိမ္မွာလဲ Single Mother ဘ၀ပါပဲ၊အဲဒီအရင္အိမ္မတိုင္ခင္က အရင္အိမ္ကလဲ Single Mother ဘ၀ပါပဲ၊ Family ဆိုတာေကာင္းရာေဆြမ်ိဳးေပါ့ေနာ္.......Part C