အေၾကာင္းအရာ: 

ေလာကၾကီးမွာ လက္ခုပ္ဆိုတာ တစ္ဖက္ထဲတီးလို႕မရဘူး ၊ႏွစ္ဖက္တီးမွျမည္တာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က Sexy ပံုေတြဘယ္လာက္ပဲရိုက္ခ်င္ခ်င္ တစ္ဖက္က ေမာ္ဒယ္ကိုက ေပးမရိုက္ဘူးဆိုရင္ ရိုက္လို႕ရမွာမဟုတ္ဘူး...............Part-2