အေၾကာင္းအရာ: 

ဖက္ရွင္ရႈိး တပြဲေလွ်ာက္ရင္ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀၀ ရမယ္ ၃၀၀ ရမယ္ ၄၀၀ ရမယ္ ပြဲအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီး ရမယ္ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီကေနစျပီး သင္တန္းေတြဘာေတြတက္လိုက္တယ္ ေမာ္ဒယ္အလုပ္လုပ္တယ္ (Part 1 Seg-1 )