အေၾကာင္းအရာ: 

လမ္းေဘးမွာ တကယ္ဒုကၡေရာက္ေနတဲ႔ ေခြးဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ဘာသာ လိုက္ေကာက္ျပီး ေခၚမယ္..အဲလိုမွမဟုတ္ပဲနဲ႔ အိမ္ေတြက လာပို႔တဲ႔ေခြးေတြက်ေတာ႔ လံုး၀လက္မခံေတာ႔ဘူး ဘာလို႔လဲဆိုေတာ႔ ခုနကလို ေနာက္ဆက္တြဲ ျပသနာျဖစ္လာတဲ႔အခါ အကုန္ေရွာင္ၾကတယ္....Seg-3