အေၾကာင္းအရာ: 

"ကံၾကမၼာက မို႔မို႔ျမင္႔ေအာင္ရဲ႕ life မွာ ၀တၳဳဆန္ေနလို႔ပဲလား..ဇာတ္လမ္းပဲ ဆန္ေနလို႔လားမသိဘူး..မမို႔လက္ထပ္ျပီး ငါးလပဲေပါင္းရပါတယ္..မမို႔အမ်ိဳးသားက သူ႔ရဲ႔ ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္တဲ႔ မေကြးကိုသြားရင္းနဲ႔ ကား accident ျဖစ္သြားတယ္..လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ပါဘူး အခုအိမ္ေထာင္သက္ ၂၈ႏွစ္ရွိသြားပါျပီ" (Seg-3)