အေၾကာင္းအရာ: 

"အတြင္းေၾကဆိုတဲ႔ သီခ်င္းေလးနဲ႔ ပရိသတ္အားေပးတာ ခံခဲ႔ရသလို ခု water ပါတီ ေရပါတီနဲ႔လည္း ပရိသတ္ရဲ႕ အားေပးျခင္းကို ခံရတယ္ ..အရမ္း ဂုဏ္ယူပါတယ္.." Seg-1