အေၾကာင္းအရာ: 

"သူမ်ားအိမ္ေထာင္ကို တမင္တကာ ျဖိဳခြဲထားတဲ႔ မိန္းမမ်ိဳးေတြ ဘာေတြ ကိုယ္႔အသိမိတ္ေဆြေတြထဲမွာ ရွိေနလို႔ရွိရင္ အရင္တုန္းက ခင္ခဲ႔ရင္လည္း သိသြားျပီဆိုလို႔ရွိရင္ အဲလိုမိန္းမမ်ိဳး လမ္းမွာေတြ႔ရင္လည္း မႏႈတ္ဆက္ဘူး"  (Seg B )