အေၾကာင္းအရာ: 

မင္းသူရိန္ >>ဒါကေတာ့ခံယူခ်က္ပါပဲ။ တခ်ဳိ႕က ေခတ္အျမင္ေပါ့ေနာ္။ ငယ္ငယ္တံုးကဆိုရင္ အပ္ခ်ဳပ္တာတို႔၊ေက်ာင္းဆရာလုပ္တာတို႔ မၾကိဳက္ၾကဘူး။ သိပ္ျပီးေတာ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အလုပ္လုိ႔မထင္ဘူး။ အခုေနာက္ပိုင္း အရမ္းေခတ္မီလာတယ္။ အင္တာနက္၊ ၀က္ဆိုက္ဒ္ ေတြကေနၾကည့္တယ္။ ျပန္ခ်ဳပ္၀တ္တဲ့ ေခတ္ျဖစ္လာတယ္ ....Part 2(Seg 1)