အေၾကာင္းအရာ: 

ေနာက္တစ္ဖက္မွာေတာ့ ဒီဇိုင္နာေတြရဲ႔ ဘ၀ေတြကို အားက်ျပီးေတာ့ Popular ျဖစ္ခ်င္လို႔ လူစိတ္၀င္စားခံခ်င္လို႕ ဒီဇိုင္နာအလုပ္ကို လုပ္ေနၾကတဲ့ လူေတြလည္း႐ွိပါတယ္.....