ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အတြင္းမွစတင္ကာ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ လန္ဒန္အထိ ပထမဦးဆံုး ကုန္တင္ရထားစတင္ေျပးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္မီးရထားေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္ ဟု သိရွိရသည္။ ယင္းကုန္သြယ္မီးရထားသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ က်ီက်န္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ၊ ယီ၀ူးအေနာက္ဘူတာမွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘူတာရံုသို႔ မေရာက္မီ အကြာအေ၀းအားျဖင့္ ကီလိုမီတာ (၁၂၀၀၀) ေက်ာ္ကို (၁၈) ၾကာေျပးဆြဲသြား မည္ျဖစ္သည္။

အေသးစားလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာၿမိဳ႕အျဖစ္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ယီ၀ူးၿမိဳ႕မွ စတင္ထြက္ခြာသြားသည့္ အဆုိပါကုန္တင္ရထားေပၚတြင္ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ အ၀တ္အထည္ မ်ား၊ ပိတ္စမ်ား၊ လြယ္အိတ္မ်ား၊ ခရီးေဆာင္ အိတ္မ်ားတင္ေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းမီးရထားႀကီးသည္ လန္ဒန္သို႔ မေရာက္မီ ကာဇာစတန္၊ ရုရွား၊ ဘယ္လာရုစ္၊ ပိုလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏွင့္ ျပင္သစ္အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားအား လည္း ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လန္ဒန္သည္ တရုတ္-ဥေရာပကုန္တင္ရထားေျပးဆြဲမႈက႑ ၌ ဥေရာပ၏ (၁၅) ၿမိဳ႕ေျမာက္ျဖစ္သည္။ ယခုက့ဲသို႔ ကုန္တင္ရထားေျပးဆြဲမႈအားျဖင့္ ေရွးေဟာင္းကုန္သြယ္ရာလမ္း ေၾကာင္းျဖစ္သည့္ အာဖရိက၊ ဥေရာပႏွင့္ အာရွေဒသတို႔၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားက႑၊ ကုန္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးစၾကၤအစီအစဥ္၊ အေနာက္ဥေရာပေဒသႏွင့္ ဆက္ဆံေရးခိုင္မာမႈ၊ တရုတ္-ၿဗိတိန္ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆက္ဆံမႈကို ပိုမိုတုိးတက္လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

 

 

Related News