တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ အခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို ၆.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာဖုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီပမာဏဟာ မႏွစ္တုန္းက ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ စာရင္ ေလ်ာ့နည္းတဲ့ ႏႈန္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သတ္မွတ္လုိက္ပါၿပီ။ တိုးတက္ႏႈန္းကို ၆.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေမွ်ာ္မွန္း ထားတယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခက်င္းက တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္စ္ လႊတ္ေတာ္(CPC)  ႏွစ္လည္အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲမွာေျပာၾကား လိုက္တာပါ။

မႏွစ္တုန္းကေတာ့ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ခဲ့ခ်ိန္မွာ အစိုးရက စံခ်ိန္တင္ဘဏ္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းတာ၊ အိမ္ယာေစ်း ကြက္တိုးလာတာနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီတန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြရွိခဲ့ေပမဲ့ ၆.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပဲရွိခဲ့တာပါ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေတာ့ ကုန္သြယ္ဘဏ္ေတြရဲ႕ေငြလံုးေငြရင္းလံုေလာက္မႈအခ်ိဳးနဲ႔ ျဖည့္တင္းႏိုင္မႈေတြေၾကာင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးဟာ ေကာင္းမြန္ ေနဦးမယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းေႏွးေကြးေနတာဟာ အေၾကြးမ်ားလာမႈကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ တင္းၾကပ္တဲ့စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတာေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္လုပ္ဖုိ႔ ပိုျဖစ္လာေနေစပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတာေတြလုပ္ေနခ်ိန္မွာ ေငြေပၚလြယ္မႈကို ထိန္းဖို႔နဲ႔ တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစတဲ့လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို တ႐ုတ္အေနနဲ႔ခ်ိန္ဆလုပ္ဖို႔ လိုမယ္လုိ႔ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္ သူေတြက သံုးသပ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ဖိအားရဲ႕အႏ္ၱရာယ္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခက်င္းက သတိေပးထားၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္တဲ့စီးပြားေရးမူ၀ါဒကို တိုက္ဖ်က္သြား မယ္လုိ႔လည္း ဆိုပါတယ္။ 

 

Related News