ဘရာဇီးအသားကုမၼဏီေတြဟာ ပုပ္သိုးေနတဲ့အသားေတြကို ထုတ္လုပ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ တရုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔ဟာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံဆီကေန အသားတင္သြင္းမႈေတြကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့ပါတယ္။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံက အသားကုမၼဏီေတြဟာ ပုပ္သိုးေနတဲ့အသားေတြကို ထုတ္လုပ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ဆိုတဲ့ အ႐ႈပ္အေထြးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ေတာင္ကုိရီယားႏိုင္ငံတို႔ဟာ ဘရာဇီး ႏုိင္ငံဆီကေန အသားတင္သြင္းေနမႈကို ဆုိင္းငံ့လိုက္ပါတယ္။ ဘရာဇီးအသားလုပ္ငန္းက ျပီးခဲ့တဲ့နွစ္မွာ  ၀င္ေငြရရွိေစခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃.၉ ဘီလီယံရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တင္သြင္း၀ယ္ယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဘရာဇီးအသားကုမၼဏီေတြဟာ ပုပ္သိုးေနတဲ့ အသားေတြ အေပၚ စစ္ေဆးမႈမလုပ္ေအာင္ က်န္းမာေရးအရာရွိေတြကို လာဘ္ေငြေပးခဲ့တယ္လို႔ ဘရာဇီးရဲေတြက စြပ္စြဲထားပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီယား စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ၾကီး ဌာနကလည္း ဘရာဇီးႏုိင္ငံကတင္သြင္းတဲ့ ၾကက္သားေတြကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ျပီး ဘရာဇီးႏိုင္ငံကတင္သြင္းတဲ့ ၾကက္သား ေရာင္းခ်မႈေတြကို ယာယီပိတ္ပင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီယားႏိုင္ငံ ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံဆီကေန တန္ခ်ိန္(တစ္သိန္း)ေက်ာ္တင္သြင္းမႈ ေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ ရဲေတြဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ၾကာသပေတးေန႔က အသားစိမ္းထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၼဏီၾကီးေတြရဲ႕႐ံုးကို ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြတာေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘရာဇီးအသား ကုမၼဏီႀကီးေတြဟာ စက္ရံုသန႔္ရွင္းမႈ မရွိတာကို မသိက်ိဳးကၽြံျပဳေစဖုိ႔ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြကို လာဘ္ေငြထုိးခဲ့တယ္လို႔ ရဲေတြကေျပာပါတယ္။ 

 

 

Related News