ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းမႈကိုေျခတစ္လွမ္းသာေစတဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီထြားလာမႈနဲ႔  ေရရွည္သံုးကုန္ပစၥည္းကုန္သြယ္ေရးေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အေျခခ်ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီကေျပာပါတယ္။တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခက်င္းနဲ႔ နယူးဇီလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဘအဂၤလိပ္တို႔ဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ဖို႔ သေဘာတူခဲ႔ၾကပါတယ္။ ခုလိုသေဘာတူမႈကို မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔က နယူးဇီလန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၀ယ္လင္တန္မွာ ျပဳလုပ္တဲ႔ႏွစ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာသေဘာတူခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းေတြေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီက ၀ယ္လင္တန္ကိုသြားေရာက္ခ်ိန္မွာ နယူးဇီလန္နဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၾကား (၂၀၀၈) ခုႏွစ္ကစတင္အသက္၀င္ခဲ႔တဲ႕ႏွစ္ႏိုင္ငံအခမဲ႔ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူမႈ FTA ကို အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရး နွစ္ဖက္လံုးကသေဘာတူခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီကေဆြးေႏြးပြဲၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုမွာေျပာပါတယ္။FTA အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရးဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူေတြအတြက္ ပိုၿပီးက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ႀကီခ်ဳပ္လီကေျပာပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ တ႐ုတ္နဲ႔ နယူးဇီလန္တို႔ရဲ႕ ႏွစ္ႏိုင္ငံအခမဲ႔ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူမႈ (FTA) ဟာ တ႐ုတ္နဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားၾကား အဆင္႔အျမင္႔ဆံုးသေဘာတူလက္မွတ္ထိုးထားတဲ႔ သေဘာတူမႈတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီကေျပာပါတယ္။ နွစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးေဆာင္႐ြက္ မႈေတြမွာ အခမဲ႔ကုန္သြယ္ေရး႐ႈေထာင္႔ကေနၾကည္႔ၿပီး ေလ်ာ္ကန္မွ်တနဲ႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ မတူညီမႈေတြကိုေျဖရွင္းၿပီး ခိုင္မာတဲ႔ႏိုင္ငံစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ထိန္းသိမ္းသင္႔တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီက အႀကံျပဳေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ခုလို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီနဲ႔  ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ သေဘာတူမႈေတြ အမ်ားႀကီးကို ေဆြးေႏြးႏုိင္ငံခဲ႔တယ္လို႔ နယူးဇီလန္၀န္ႀကီခ်ဳပ္ေဘအဂၤလိပ္က ေျပာပါတယ္။ 

 

Related News