တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေရႊတြင္းတူးေဖာ္မႈသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခန္႕မွန္း ေ႐ႊတန္ခ်ိန္ ၃၈၂.၅၈ တန္ ထြက္႐ွိႏုိင္သည့္ အႀကီးဆုံး ေ႐ႊတြင္းၾကီးတစ္ခုကို တ႐ုတ္အေရွ႔ပိုင္း ရွန္ေဒါင္းျပည္နယ္ရွိ ဆီလင္းေဒသတြင္ ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ဆိုပါ ေရႊတြင္းၾကီးမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၂၂ သန္း တန္ဘိုးရွိႏိုင္မည့္ ေရႊမ်ားထြက္ရွိႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ေၾကာင္း ႐ွန္ေဒါင္း ေ႐ႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းက မတ္လ ၂၈ ရက္၌ ေဘက်င္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

 အဆိုပါေရႊတြင္းၾကီးသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႕႐ွိခဲ့ဖူး သမွ်ေရႊတြင္းမ်ားအနက္ အႀကီးဆုံးေ႐ႊတြင္းျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ တ႐ုတ္သတင္းဌာန မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အဆုိပါေရႊတြင္းၾကီး၏ ေ႐ႊေၾကာၾကီးသည္ ၁.၂ မုိင္႐ွည္လ်ားၿပီး အက်ယ္အားျဖင့္ ၀.၀၄ မုိင္ ႐ွိျပီး ယင္းေ႐ႊတြင္းႀကီးမွ ေ႐ႊမ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာ ထုတ္ယူႏုိင္မည္ဟုလည္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း အေ႐ွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္တြင္ ေ႐ႊတြင္းတစ္တြင္း ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေျပာၾကား ခဲ့ဖူးျပီး ၎ေ႐ႊတြင္းမွ ေ႐ႊတန္ခ်ိန္ ၄၇၀ ႐ွိႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ရာ ယခုေတြ႕႐ွိခဲ့သည့္  ေ႐ႊတြင္းထက္ပင္ ပုိမုိႀကီးမားသည္ဟု သိရွိရသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီနဲ႕ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံတုိ႕ျပီးလွ်င္ ပဥၼမေျမာက္ ေ႐ႊသုိေလွာင္သိမ္းဆည္းသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

Related News