၂၀၁၆ မတ္လ(၂၂)ရက္က မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ႔တဲ႔ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီပိုင္ မဂၤလာေစ်းၾကီးကို ေစ်းသစ္တည္ေဆာက္ဖို႕အတြက္ ဖ်က္သိမ္းမႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ မႏၲေလးျမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္ရွိ မႏၱေလး ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီပိုင္ မဂၤလာေစ်းၾကီးဟာ  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္က မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ႔ပါတယ္။ အဲ႕ဒီေစ်းမွာ ေစ်းေရာင္းခ်တဲ႔ ေစ်းသူေစ်းသားေတြအတြက္  မႏၱေလးျမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္ စၾကၤာႏြယ္စဥ္ ေဘာလံုးကြင္းမွာ  ယာယီေစ်းကို ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ 

 မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ႔တဲ႔ မဂၤလာေစ်းၾကီးကို ေစ်းသစ္တည္ေဆာက္ဖို႕ အတြက္ ဖ်က္သိမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ တင္ဒါေခၚယူျခင္းကို ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ က ပထမအၾကိ္မ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး သတ္မွတ္ထားတဲ႔ တင္ဒါေစ်းႏႈန္းမရတဲ့အတြက္ ပထမအၾကိမ္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းခဲ႔တယ္လို႕ သိရျပီး  ဒုတိယအၾကိမ္ တင္ဒါကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၃ ရက္က ေခၚယူခဲ႔ကာ  ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၂၅၂၀ နဲ႔ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ႔တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ႔တဲ႔ မဂၤလာေစ်းၾကီး ဖ်က္သိမ္းမႈကို ဇြန္လ(၂၃)ရက္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအံုႏွင့္ကုန္႐ံုဌာနဌာနခြဲမွဴး ဦးခင္ေမာင္ညႊန္႕က ခုလိုေျပာပါတယ္။  မဂၤလာေစ်းဖ်က္သိမ္းမႈ ကာလကို ၅ လ သတ္မွတ္ထားၿပီး  ဖ်က္သိမ္းမႈ တင္ဒါေအာင္ျမင္တဲ႔  အဖြဲ႔မွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခက္အခဲရွိလာပါက ထိုအခက္အခေတြကို အဆင့္ဆင့္တင္ျပျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းၾကီးဖ်က္သိမ္းျပီးပါက ထိုေနရာတြင္ နိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီ ေစ်းသစ္ၾကီးတစ္ခုကို မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္တဲ႔အခါ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ေခတ္မွီေစ်းသစ္ၾကီး အတြက္ ဒီဇိုင္းျပိဳင္ပြဲမ်ားလည္း ယွဥ္ျပိဳင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News