ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ(၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြင္း ဆန္တင္ပို႔မႈတန္ခ်ိန္(၁၁)သန္းခြဲနီးပါး႐ွိခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကထက္ ဆန္တင္ပို႔မႈျမင့္ တက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆန္တင္ပို႔မႈကေန ႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေငြအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၅၀၀၀)ေက်ာ္ရ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ ထိုင္းစီးပြားကူး သန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးဌာနရဲ႕ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဒူလ္ ခ်ိဳတီနီဆာခြန္က ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္မွာ ေၾကညာခဲ့ ပါတယ္။ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ဆန္တင္ပို႔မႈဟာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ကထက္ (၁၅)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပိုျမင့္တက္လာခဲ့တယ္လို႔ အဒူလ္ကေျပာပါတယ္။
 
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ဆန္အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းေနတာေၾကာင့္ အခု(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဆန္တင္ ပို႔မႈတန္ခ်ိန္(၉)သန္းခြဲ ေလာက္သာ ႐ွိႏိုင္တယ္လို႔ ထိုင္းႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးဌာနက ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ အီရန္၊ အီရတ္နဲ႔ အင္ဒိုနီး႐ွားတို႔အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက အစိုးရအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ ထိုင္းအစိုးရဘက္က တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး အဒူလ္ကေျပာပါတယ္။ ထိုင္းဆန္ေတြ ေစ်းကြက္အသစ္႐ွာႏိုင္ေရးအတြက္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ တိုက္တြန္းသြား မယ္ဆိုၿပီး ထိုင္းအစိုးရဘက္က ေျပာထားပါတယ္။ 
 
 
 
 

Related News