ဧၿပီလ(၄)ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မူဒါဟန္ခ႐ိုင္မွာ လာအိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထိုင္းအစိုးရက စင္ တာအသစ္(၁)ခုထပ္ဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ စင္တာသစ္ကို ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီး အာေဒါင္ စန္စင္ကီယိုနဲ႔ လာအိုအလုပ္သမား ၀န္ႀကီးကမ္ပန္ ေစစြမ္ဖန္တို႔က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကတာပါ။

အဲဒီစင္တာမွာ လာအိုတရား၀င္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကို အလုပ္ သမားအခြင့္အေရးေတြ၊ လုပ္သားစုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ေနထိုင္ေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ခြင့္စာခ်ဳပ္ေတြ စတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေတြကို ပညာေပးသြားမယ့္အျပင္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္လည္း ရည္႐ြယ္တယ္လို႔သိရပါ တယ္။

အဲဒီစင္တာက အီလက္ထေရာနစ္အလုပ္လုပ္ခြင့္ကတ္ေတြကိုလည္း ထုတ္ေပးသြားမွာပါ။ အေစာပိုင္းတုန္းကေတာ့ လာအိုတရား၀င္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြက ေနာင္ခိုင္းခ႐ိုင္မွာ႐ွိတဲ့ စစ္ေဆးေရးဂိတ္(၁)ခုတည္း ကိုသာ ျဖတ္သန္းရပါတယ္။

ထိုင္းစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ အလုပ္႐ွင္ေတြနဲ႔ လာအိုေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားေတြကို မွ်မွ်တတဆက္ဆံသြားမယ္လို႔ ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ အခုစင္တာသစ္ကအသံုး၀င္ၿပီး (၂)ႏုိင္ငံလံုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္မယ္လို႔ လာအိုအ လုပ္သမားႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ 

 

 

 

 

Related News