အာဂ်င္တီးနားရဲ႕စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ဖို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ(၅၀)ထုတ္ေခ်းသြားမယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(IMF)က သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ (၃)ႏွစ္ၾကာမယ့္ေခ်းေငြထုတ္ေပးမႈကိုေတာ့ IMFဘုတ္အဖြဲ႔က အတည္ျပဳ ေပးရဖို႔႐ွိေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ေမလမွာ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံရဲ႕ေငြတန္ဖိုးက အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ကိုေရာက္႐ွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ခ်ီထိခိုက္ ေနတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးျပန္တိုးတက္လာေရးအတြက္ (IMF)ကို အာဂ်င္တီးနားဘက္က အကူအညီေတာင္းခဲ့တာပါ။ သေဘာတူ ညီခ်က္အရ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံက ေငြတန္ဖိုး(၂)ဆက်ဆင္းေနတာနဲ႔ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေငြအသံုးခ်မႈမ်ား ေနတာကို ေျဖ႐ွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(IMF)ကို အကူအညီေတာင္းဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အာဂ်င္တီးနားသမၼတေမာ္ရီးစီယို မက္ခရီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံတြင္းမွာေ၀ဖန္တာေတြ႐ွိေနပါတယ္။ (IMF)ရဲ႕ေခ်းေငြက ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ေတြအား ေကာင္းလာေစမယ္လို႔ သမၼတမက္ခရီက အေစာပိုင္းမွာေျပာထားပါတယ္။

(၂၀၀၁)ခုႏွစ္မွာ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈေတြရပ္ဆိုင္းမယ္လို႔ (IMF)ကေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဂ်င္တီးနားရဲ႕စီးပြားေရးက်လာတဲ့အတြက္ (IMF)ကိုေ၀ဖန္တာ ေတြ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လာမယ့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ၀ါ႐ွင္တန္မွာ႐ွိတဲ့(IMF)႐ံုးမွာ ဘုတ္အဖြဲ႔က မဲခြဲဆံုး ျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News