ဥေရာပသမဂၢ(EU)က ထိုင္းႏိုင္ငံကို တရားမ၀င္ငါးဖမ္းတဲ့စာရင္းကေနျပန္႐ုတ္သိမ္းထားေပမဲ့ တရားမ၀င္ငါးဖမ္းမႈကိုတိုက္ဖ်က္ဖို႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့တဲ့ ငါးလုပ္ငန္းက႑နလံျပန္ထူဖို႔ လုပ္စရာေတြက်န္ေသးတယ္လို႔ ပက္တာနီ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဖူဘက္ ခ်န္တာနီမီကေျပာပါတယ္။ တရားမ၀င္ငါးဖမ္းမႈဆိုင္ရာဥပေဒနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္း(၄၀၀)ေက်ာ္ ဟာ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္သူေတြအတြက္ ဆုိးက်ိဳးေတြျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ငါးလုပ္ငန္းကေန ထိုင္းဘတ္ေငြဘီလီယံရာခ်ီဆံုး႐ံႈးခဲ့ရတယ္လို႔ ခ်န္ တာနီမီကေျပာပါတယ္။ တင္းၾကပ္တဲ့စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ထိုင္းအစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္နဲ႔ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ကထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ထိုင္းငါးဖမ္းဥပေဒေတြျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူေတြက ေျပာသင့္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါ တယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက ကမၻာ့တတိယအႀကီးဆံုးငါးလုပ္ငန္းထြက္ကုန္တင္ပိုတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး တရားမ၀င္ငါးဖမ္းမႈနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈပိတ္ ပင္မႈကို မေျဖ႐ွင္းႏုိင္တာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ကိုအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၃၀၀)ဆံုး႐ွဳံးႏိုင္ေခ်႐ွိေနပါတယ္။ 

 

 

Related News