ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွာနာရီအလိုက္လုပ္ခေတြတိုးေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာလုပ္သားေတြအတြက္ အဆင္ေျပေပမဲ့ အလုပ္႐ွင္ေတြကေတာ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔ႀကံဳေနရပါတယ္။ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွာ အနိမ့္ဆံုးနာရီလုပ္ခေတြတိုးထားလို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီဟာ အလုပ္သမားေတြကိုေငြေပး ေခ်ႏုိင္ဖို႔ ႐ုန္းကန္ေနရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ တစ္နာရီလုပ္ခ၀မ္(၇၅၃၀)ကေန (၁၆.၄)ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးဖို႔ ေတာင္ကိုရီး ယားအနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခေကာ္မတီကဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဒါဟာ(၂၀၀၁)ခုႏွစ္ကတည္းကအႀကီးဆံုးတိုးျမွင့္မႈျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီတိုးျမွင့္မႈ က လုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦးခ်င္းစီကိုထိခိုက္ေစခဲ့တာပါ။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္က ကိုရီးယားလုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦးခ်င္းစီကို အေျခခံၿပီးစာရင္းျပဳစု ထားတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕စာရင္းေကာက္ယူခ်က္အရ ေစ်းဆိုင္ေတြရဲ႕အက်ိဳးအျမတ္က တစ္လကို၀မ္(၂.၆၉)သန္းေအာက္ ေရာက္ေနၿပီး လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုပိတ္ေစခဲ့ပါတယ္။ နာရီအလိုက္လုပ္ခေတြတိုးမႈႏႈန္းက အလြန္ျမင့္ေနၿပီး ကိုင္တြယ္ ေျဖ႐ွင္းဖို႔ခက္ခဲလို႔ အလုပ္အမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာကိုခြဲျခားသတ္မွတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္း႐ွင္ ေတြအေနနဲ႔ ပါကင္ေတြလက္နဲ႔ထုပ္တဲ့အလုပ္သမားေတြအတြက္ အာဏာပိုင္ေတြကဒီမူ၀ါဒကို တျဖည္းျဖည္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္တာ(ဒါမွမဟုတ္)ကြဲျပားတဲ့နည္းလမ္းေတြအသံုးျပဳတာကိုလုပ္သင့္တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားအေကြ်းအေမြးသုေတသနပ ညာ႐ွင္ ဆိုေယာင္ဟီးကေျပာပါတယ္။ ဒီျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ စားေသာက္ဆိုင္တခ်ိဳ႕က အလိုအေလ်ာက္ေအာ္ဒါမွာယူလို႔ ရတဲ့စက္ေတြမိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

 

Related News