ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္မွာ အေသးစားနဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ထပ္တိုးကုန္က်စရိတ္ေတြကို စားသံုးသူ ေတြဆီ လက္လႊဲေပးဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဦးထုပ္၊ အ၀တ္အစားေတြနဲ႔ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြကိုေရာင္းခ်တဲ့ ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္အေျခ စိုက္အီလို႔ကုမၸဏီကလည္း ထိခိုက္ခဲ့တဲ့ကုမၸဏီေတြထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ျမင့္တက္တဲ့အခြန္နဲ႔တိုးလာတဲ့ကုန္က်စရိတ္ေတြျဖစ္လာ ေစတဲ့အၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြထိခိုက္ခဲ့တယ္လို႔ အီလို႔ကုမၸဏီပိုင္႐ွင္ကိတ္သ္ ဂၽြန္ဆင္ကေျပာပါတယ္။ အီလို႔ ကုမၸဏီထုတ္ကုန္ပစၥည္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာျပဳလုပ္ၿပီး အခြန္တိုးေကာက္မႈကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ အီလို႔ကုမၸဏီရဲ႕နည္းလမ္း ကေတာ့ ေစ်းတိုးျမွင့္ဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဂြ်န္ဆင္ကေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္က တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းအေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၀၀) ဘီလီယံဖိုးေလာက္ကို ေမ(၁၀)ရက္ကစၿပီး (၁၀)ရာခိုင္နႈန္းကေန (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းထိအခြန္တိုးေကာက္လို႔ ကုန္ပစၥည္းတစ္၀က္ ေက်ာ္ကိုေစ်းျမွင့္ဖုိ႔ ဂၽြန္ဆင္က စီစဥ္ေနတာပါ။ အီလို႔ကုမၸဏီရဲ႕တ႐ုတ္စက္႐ံုေတြကအလုပ္သမားေတြကလည္း အမွာနည္းလာ တာနဲ႔ အျမတ္ေငြနည္းလာတာေတြကိုလည္း စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။

 

 

Related News