ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ဖူကူအိုကာၿမိဳ႕မွာ(၂)ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့တဲ့ G-20ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးေတြရဲ႕အစည္းအေ၀းမွာ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက ဇြန္လ(၉)ရက္မွာကမာၻ႔စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈတည္ၿငိမ္မႈရေနေပမဲ့ စြန္႔စားမႈေတြလိုေန ေသးတယ္ဆိုၿပီး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း(၂၀)ခုက စြန္႕စားမႈေတြအတြက္ ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူညီမႈရခဲ့ၿပီး လိုအပ္မယ္ဆိုရင္အစီအမံေတြေဆာင္႐ြက္ဖို႔ သေဘာတူညီမႈရခဲ့ပါတယ္။ ေရ႐ွည္ခိုင္မာတည္ တံ့ေရးနဲ႔ မွ်တၿပီးအားလံုးပါ၀င္တဲ့တိုးတက္မႈႏႈန္းကိုေထာက္ပံ့ဖို႔ မူ၀ါဒေရးရာကိရိယာေတြကိုအသံုးျပဳသင့္တယ္လို႔ ဂ်ပန္ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီး တာရိုအာစိုကေျပာပါတယ္။ G-20ေၾကညာခ်က္က  စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအလားအလာကို လူေတြရဲ႕ယံုၾကည္မႈခိုင္မာ ေစဖို႔ျမွင့္တင္ေပးလိမ့္မယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ အရည္အေသြးျမင့္အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြမွာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာအခြန္စ နစ္နဲ႔ ဘ႑ာေရးနည္းပညာဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြမွာပူးတြဲႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔ G-20ႏုိင္ငံေတြကသေဘာတူခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News