ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းေတးဂီတအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ T-ara သည္ မၾကာမီ ေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္ႏွင့္အတူ ပရိသတ္ေရွ႕ေမွာက္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဖြဲ႕၀င္ အျပည့္အစံုပါ၀င္သီဆိုထားသည့္ အဆိုပါေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္အား လာမည့္ေမလအေစာပိုင္း၌ စတင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ သြားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း T-ara အဖြဲ႕၏ အႏုပညာေအဂ်င္စီ KBM Entertainment မွ အတည္ျပဳေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမလအတြင္း ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ T-ara အဖြဲ႕၏ မီနီေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္မွာ အဖဲြ႕၏ (၁၃) ေခြ ေျမာက္ ေတးအယ္လ္ဘမ္ျဖစ္ၿပီး အယ္လ္ဘမ္ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေခါင္းစီးေတးသီခ်င္းတို႔အား အတိအက်ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရ ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KBM Entertainment မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လာမည့္ေႏြရာသီအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ဖန္တီးထားသည့္ အဆုိပါေတးအယ္လ္ ဘမ္သစ္တြင္ ရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီမည့္ေပါ့ပ္ေတးသီခ်င္းမ်ား ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း၊ T-ara အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ဂ်ီေယာင္းကလည္း သူမ၏ တကိုယ္ေတာ္ေတးအယ္လ္ဘမ္ျဖန္႔ခ်ိရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာမႈရွိေနသည့္အတြက္ အဖြဲ႕လိုက္ေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္အား အရင္ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

 

Related News