ေတာင္ကုိရီးယားထိပ္တန္းမင္းသားတစ္လက္ျဖစ္သည့္ Lee Min Ho သည္ လာမည့္ မတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ World Water Day အတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNICEF) သို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၁၆၀၀) (ကိုရီးယား၀မ္ ၂၅ သန္း) လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အသက္ (၂၉) ႏွစ္အရြယ္ရွိ မင္းသား Lee Min Ho ၏ လွဴဒါန္းေငြျဖင့္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ ကေလးသငယ္မ်ားအတြက္ ေရသန္႔စက္ (၉၆) လံုးႏွင့္ အေရးေပၚအသံုးအေဆာက္ (၁၃၈) ခု တုိ႔ကို ၀ယ္ယူေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းလွဴဒါန္းမႈအတြက္ Lee Min Ho အား UNICEF Honors Club ၏ အဖြဲ႕၀င္တစ္ ဦးအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကလည္း မင္းသား Min Ho သည္ နီေပါႏိုင္ငံရွိ ငလ်င္ေဘးဒဏ္ သင့္သူမ်ားအတြက္ UNICEF အဖြဲ႕မွတဆင့္ ကိုရီးယား၀မ္သန္း (၁၀၀) လွဴဒါန္း ခဲ့ေသးေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

 

 

Related News