ကမၻာေက်ာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္ေလး ဆယ္လီနာဂိုမက္ဇ္သည္ သူမကိုယ္တုိင္လည္း ခံစားေနရသည့္ Lupus ေရာဂါကုေရးဆိုင္ရာ သုေတသနအတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ Lupus ေရာဂါ၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈႏွင့္ စိတ္က်ေဝဒနာမ်ားခံစားရျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းကို သြားေရာက္ခဲ့ရသည့္ ဆယ္လီနာသည္ Southern California တကၠသိုလ္ႏွင့္ Keck ေဆးတကၠသိုလ္က ျပဳလုပ္မည့္ သုေတသနပေရာဂ်က္အတြက္ လွဴဒါန္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Selena Gomez Fund ဟုလူသိမ်ားလာမည္ျဖစ္သည့္ ယင္းပေရာဂ်က္သည္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ ဆယ္လီနာသည္  ယင္းပေရာဂ်က္အတြက္ အဓိကကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎သုေတသနသည္ ကမာၻတဝွမ္းရွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အက်ဳိးရွိေစႏိုင္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သူမကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆယ္လီနာသည္ ယမန္နွစ္က အဆိုပါေရာဂါ၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး ျဖစ္သည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္က်ေဝဒနာမ်ား ခံစားခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ သူမ၏ ကမာၻလွည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရၿပီး က်န္းမာေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အခ်ိန္ယူကုသခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းေရာဂါကုိ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဓာတုကုထံုး ႏွင့္ တိတ္တဆိတ္ ကုသခဲ့ဖူးေၾကာင္းလည္း သူမက၀န္ခံခဲ့သည္။

 

 

Related News