ေတာင္ကိုရီးယားထိပ္တန္းေတးဂီတအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ Girl's Day ၏ Female President အမည္ရွိ ေတးသီခ်င္းေဟာင္းတစ္ပုဒ္သည္ လတ္တေလာႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ား အၾကား တေက်ာ့ျပန္ ျပန္လည္ေရပန္းစားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးအမ်ိဳးသမီး သမၼတပတ္ခ္ဂြမ္ေဟးႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျပႆနာေၾကာင့္ လတ္တေလာႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ ရိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိေန သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာ Female President ေတးသီခ်င္းမွာ  ပရိသတ္မ်ားအၾကား ျပန္လည္ေခတ္စားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

လတ္တေလာေရပန္းစားေအာင္ျမင္သည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားစာရင္း Music Chart တြင္ အဆိုပါေတးသီခ်င္းက နံပတ္ (၁) ေနရာ၌ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး နံပတ္ (၂) ေနရာတြင္ Girls' Generation အဖြဲ႕၏ Into the New World အမည္ရွိ ေတးသီခ်င္း၊ နံပတ္ (၃) ေနရာတြင္ Cold Play အဖြဲ႕၏ Viva La Vida ေတးသီခ်င္းတို႔က အစဥ္လိုက္ရပ္တည္လ်က္ရွိ သည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအတြက္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တိုးပြားေစရန္ ခြန္အားေပးသည့္ စာသားမ်ားျဖင့္ ေရးစပ္သီကံုးထားေသာ Girl's Day အဖြဲ႕၏ Female President အမည္ရွိ ေတးသီခ်င္းသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံအတြက္ ပထမဦးဆံုးအမ်ိဳးသမီးသမၼတအျဖစ္ ပတ္ခ္ဂြမ္ေဟးအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၿပီး (၄) လအၾကာတြင္ ထြက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

 

 

Related News