ကမၻာေက်ာ္ အဆိုေတာ္ဂ်က္စတင္ဘီဘာသည္ လာမည့္သံုးလအတြင္းေျမာက္အေမရိကႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ၎၏ ကမၻာလွည့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးခရီးစဥ္ “Purpose” tour  အတြက္က်န္ရွိေနေသးသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ(၁၄)ခုကိုဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ အေမရိကန္၊ကေနဒါ၊ေဟာင္ေကာင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ဂ်ပန္ႏွင့္ စင္ကာပူတို႔တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ(၁၄)ခုကို ႐ုတ္တရက္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရျပီးပရိတ္သတ္ကိုစိတ္ပ်က္ေစခဲ့မိသည့္အတြက္ႏွင့္  သစၥာေဖာက္မိသလိုျဖစ္သြားရသည့္အတြက္ ဘီဘာကေတာင္းပန္စကားဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။  ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမထားသည့္အေျခအေနမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အတြက္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားအတြက္ လက္မွတ္မ်ား ၾကိဳတင္ေရာင္းခ်ထားျပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ၀ယ္ယူထားသည့္လက္မ်ားကိုေငြျပန္အမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ဂ်က္စတင္ဘီဘာဟာ ၿပီးခဲ့သည့္ (၁၈) လခန္႔ကတည္းကစတင္ခဲ့သည့္ ၎၏ “Purpose” Tour သည္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေပါင္း(၁၅၀) ေက်ာ္ကိုက်င္းပခဲ့ျပီးျဖစ္ကာ၀င္ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၃.၂)သန္းရရွိခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ 

 

 

Related News