မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္အား ပစ္မွတ္ထား၍ ယီမင္ဟိုသီသူပုန္မ်ားက ပစ္လႊတ္လိုက္ေသာ ဒံုးက်ည္တစ္ခုကို ေဆာ္ဒီအာေရ ဗီးယားစစ္တပ္က ေအာင္ျမင္စြာၾကားျဖတ္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မကၠာသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ အထြတ္အျမတ္ထားရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆထားသည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ သည္။ မကၠာၿမိဳ႕ႏွင့္ မနီးမေ၀းရွိ Taif  ေဒသတြင္ အေျခစိုက္ထားေသာ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားက မူစလင္ ဘာသာ၀င္တို႔၏ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီးရန္ရည္ရြယ္၍ ယီမင္ႏိုင္ငံ ဟိုသီသူပုန္မ်ားက ပစ္လႊတ္လိုက္သည့္ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္ကို ၾကားျဖတ္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရသတင္းဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ Taif အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ကို ထိခိုက္မႈမရွိဟုလည္း အထူးအေလးေပးေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအခ်ိန္တြင္ ဟိုသီသူပုန္မီဒီယာဖက္မွ မကၠာကို ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ လႊတ္ခဲ့သည့္ ဒံုးက်ည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ်ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္းမရွိပဲ ယင္းအစား တစ္ေနရာတည္းတြင္ တည္ရွိသည့္ ေဆာ္ဒီေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းကို ဒံုးပ်ံျဖင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းကိုသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဟိုသီလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားက Taif ေဒသရွိ King Fahad ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းကို ခ်ိန္ရြယ္၍ Borkan-1 (Volcano-1) တာလတ္ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္လႊတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ဟိုသီဆာဗား သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ဒံုးက်ည္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာပစ္မွတ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာထိမွန္ခဲ့သည္ဟု ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံသည္ ယီမင္ ရွီးယိုက္ဟိုသီသူပုန္မ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေဆာ္ဒီ ဦးေဆာင္ေသာ ပူးေပါင္းတပ္မ်ား တိုက္ပြဲအတြင္း၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ေျမျပင္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ယီမင္ႏိုင္ငံတြင္ လူေပါင္း ၈၁၆၀ ေက်ာ္ေသဆံုးကာ ၄၆၃၀၀ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။ 

 

 

Related News