ေတာင္ကိုရီးယားအႏုပညာေလာကထဲသို႔ ကေလးသရုပ္ေဆာင္အျဖစ္ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ သည့္ Nam Ji Hyun သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္သည့္ထိပ္တန္းမင္းသမီးတစ္လက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ၿပီျဖစ္ သည္။ မင္းသမီး Nam Ji Hyun က သူမကေလးသရုပ္ေဆာင္ဘ၀က အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ဖိအားမ်ားအားရင္ဖြင့္လိုက္ ေၾကာင္းသိရသည္။ ကေလးသရုပ္ေဆာင္ဘ၀စတင္ခဲ့စဥ္က စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားစြာရင္ဆိုင္ခ့ဲရေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းထက္ ၀ါသနာပါလြန္းသည့္အတြက္သာ သရုပ္ေဆာင္ဘ၀အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းJi Hyun က ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ (၂၁) ႏွစ္အရြယ္ရွိမင္းသမီးJi Hyun က ငယ္စဥ္ကၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ဖိအားမ်ိဳးယခုလက္ရွိတြင္ မႀကံဳေတြ႕ရေတာ့ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ကေျပာင္းလဲေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္းအင္တာဗ်ဴးတစ္ခု၌ရင္ဖြင့္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

 

Related News