မၾကာမီကအျမြာရင္ေသြးေလးမ်ားေမြးဖြားခဲ့သည့္ ကမၻာေက်ာ္ အဆိုေတာ္စံုတြဲဘီယြန္ေဆးႏွင့္ ေဂ်းဇီးတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္အျမႊာေလးမ်ားအတြက္ ကေလးထိန္း (၆) ေယာက္ကိုငွားရမ္းလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လကေမြးဖြားခဲ့ေသာအျမြာေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Rumi ႏွင့္ Sir Carter တို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ကေလးထိန္း(၆)ေယာက္ကိုတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္စာအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္သိန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းေဒၚလာ (၆) သိန္းအကုန္အက်ခံကငွားရမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အျမြာေလးမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအိပ္ခ်ိန္မတူသည့္အတြက္ (၈)နာရီအလွည့္က်ေစာင့္ေရွာက္ရန္ကေလးထိန္း (၆) ဦးကိုငွားရမ္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဘီယြန္းေဆးႏွင့္ ေဂ်းဇီးတို႔တြင္ အသက္ငါးႏွစ္အရြယ္ သမီးေလးတစဦးလည္းရွိသည္။ ၎တို႔စံုတြဲ၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈသည္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၁၆)ဘီလီယံရွိသည္ဟုသိရသည္။

 

 

Related News